Umowa o dzieło

Post Thumb
Umowa o dzieło to umowa rezultatu, zleceniodawcę interesuje wyłącznie rezultat wykonywania pracy, a nie osoba ją wykonująca. Podobnie jak umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym.

Umowa o dzieło jest o tyle wygodna dla pracodawcy, że - w odróżnieniu od umowy zlecenia - często w ogóle nie bierze się pod uwagę odprowadzania składek, a wyłącznie podatek od płacy.

Przejdźmy od razu do wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło:

Załóżmy, że wykonawcy dzieła przysługuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł, a koszty uzyskania przychodu (z racji, iż jest to twórca) wynoszą tym razem 50%.
Wynagrodzenie brutto 900 zł
Koszty uzyskania przychodu 900 zł*50%=450 zł
Podstawa opodatkowania 900-450=450 zł
Zaliczka na podatek dochodowy 450 zł*18%= 81 zł
Wynagrodzenie netto wyniesie 900 zł - 81 zł = 819 zł


Umowy o dzieło mają to do siebie, że jeśli są zawarte poniżej kwoty 200 zł, to zaliczkę na podatek dochodowy liczy się od podstawy opodatkowania, którą jest wtedy pensja brutto. Są to tzw. "małe umowy o dzieło".

Obliczmy wynagrodzenie netto należne wykonawcy dzieła z tytułu takiej umowy:

Wynagrodzenie brutto 180 zł
Koszty uzyskania przychodu: 0 zł
Podstawa opodatkowania: 180 zł
Podatek dochodowy: 180 zł *18% = 32,40 zł (w zaokrągleniu 32 zł)
Wynagrodzenie netto 180 zł - 32 zł = 148 zł


Księgowanie analogiczne jak w umowie o pracę i umowie zlecenie.

Jak widać, przy umowie o dzieło zleceniodawca dzieła nie ponosi dodatkowych kosztów, ale też zleceniobiorca dzieła nie odprowadza ze swojego wynagrodzenia zazwyczaj żadnych składek. Rodzić to może pewne kwestie związane chociażby z wysokością przyszłej emerytury i świadczeń zdrowotnych. Na szczęście stosunkowo niedawno została wprowadzona możliwość opłaty przez osoby pracujące wyłącznie na umowy o dzieło i nieprowadzące przy tym działalności gospodarczej dobrowolnych składek emerytalnych i rentowych. Łącznie opłata wynosi 19,52%+8% wynagrodzenia minimalnego w gospodarce narodowej w danym okresie. 19,52%% i 8% to sumy składek emerytalnych i rentowych po stronie pracownika i pracodawcy. Zgłoszenie chęci opłacania dobrowolnych składek emerytalnych i rentowych należy uprzednio zgłosić w ZUS na właściwym formularzu.

Oprócz nich można też w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Składka wynosi 9% od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (podawanego przez Główny Urząd Statystyczny lub bezpośrednio przez NFZ po zakończeniu danego kwartału. Obecnie jest to około 3900 zł - zatem składka wyniesie przykładowo 9%*3900 zł = 351 zł). Oprócz zawarcia umowy z NFZ należy zgłosić się też do ZUS na odpowiednim formularzu w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Są to jedyne składki, które można płacić samemu.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne posiadają odrębne kody ubezpieczeń. Ma to znaczenie przy składaniu wniosków do ZUS o objęcie tymi składkami, jak również potem, gdy składa się miesięczne deklaracje ZUS-DRA o opłaconych składkach. Składa się dwie deklaracje. Opłaty składek dokonuje się na wskazane konto. Każdy rodzaj składek ma osobne konto. Należy przy tym przestrzegać terminów opłacania składek i składania deklaracji w ZUS. Na początku danego miesiąca płaci się składkę za miesiąc poprzedni. Należy stosować specjalne druki do wpłat dokonywanych na konta w ZUS.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych ZUS i NFZ.
author>

O Jolancie Szerenos

tłumaczka i blogerka. Z wykształcenia ekonomistka - stąd jej zamiłowanie do księgowości :) Od 2013 roku pracuje z domu, nie od razu jako tłumacz. Regularnie śledzi jak rozwija się gałąź telepracy. Pasjonują ją języki obce, szczególnie angielski, który chce wykorzystać pomagając innym w komunikacji. Prywatnie pisarka. Uwielbia też czytać - literaturę piękną i fachową. Domatorka - z zamiłowaniem prowadzi budżet domowy.

5 Comments so far

 • Image John Doe March 15, 2015 | Reply
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam venenatis, ligula quis sagittis euismod, odio ante molestie tortor, eget ullamcorper lacus nunc a ligula. Donec est lacus, aliquet in interdum id, rutrum ac tellus. Ut rutrum, justo et lobortis commodo, est metus ornare tortor, vitae luctus turpis leo sed magna. In leo dolor, suscipit non mattis in.
  • Image Jason Doe March 15, 2015 | Reply
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam venenatis, ligula quis sagittis euismod, odio ante molestie tortor, eget ullamcorper lacus nunc a ligula. Donec est lacus, aliquet in interdum id, rutrum ac tellus. Ut rutrum, justo et lobortis commodo, est metus ornare tortor, vitae luctus turpis leo sed magna. In leo dolor, suscipit non mattis in.
  • Image Jason Doe March 15, 2015 | Reply
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam venenatis, ligula quis sagittis euismod, odio ante molestie tortor, eget ullamcorper lacus nunc a ligula. Donec est lacus, aliquet in interdum id, rutrum ac tellus. Ut rutrum, justo et lobortis commodo, est metus ornare tortor, vitae luctus turpis leo sed magna. In leo dolor, suscipit non mattis in.
 • Image John Doe March 15, 2015 | Reply
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam venenatis, ligula quis sagittis euismod, odio ante molestie tortor, eget ullamcorper lacus nunc a ligula. Donec est lacus, aliquet in interdum id, rutrum ac tellus. Ut rutrum, justo et lobortis commodo, est metus ornare tortor, vitae luctus turpis leo sed magna. In leo dolor, suscipit non mattis in.
 • Image John Doe March 15, 2015 | Reply
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam venenatis, ligula quis sagittis euismod, odio ante molestie tortor, eget ullamcorper lacus nunc a ligula. Donec est lacus, aliquet in interdum id, rutrum ac tellus. Ut rutrum, justo et lobortis commodo, est metus ornare tortor, vitae luctus turpis leo sed magna. In leo dolor, suscipit non mattis in.
Back to Top