Praca zdalna – uregulowania prawne

Post Thumb

Praca zdalna lub telepraca jest to wykonywanie swoich obowiązków służbowych w innym miejscu niż biuro, np.: dom. Ta regulowana przez Kodeks Pracy forma zatrudnienia ma zaletę w postaci możliwości łączenia bycia pracownikiem z prowadzeniem domu i dbaniem o rodzinę.

W Kodeksie Pracy telepraca jest uzględniona od 16 października 2007 r. Art. 675 Kodeksu pracy charakteryzuje pracę zdalną jako taką, która jest regularnie wykonywania pracy w takiej formie, daje pracownikowi dowolność jeśli chodzi o miejsce jej wykonywania oraz kiedy do pracy używa się środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pojawia się konieczność wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej . Art. 2 pkt. 5 ustawy precyzuje środki komunikacji elektronicznej jako technologię ( urządzenia teleinformatyczne, narzędzia programowe pozwalające komunikować się na odległość dzięki transmisji danych między systemami teleinformatycznymi np.: e-mail. Pracownik musi używać wyżej wymienionych środków aby mógł być w świetle ustawy telepracownikiem / pracownikiem zdalnym.

Warunki telepracy określa porozumienie między pracodawcą a związkiem / związkami zawodowymi w zakładzie pracy. Jeśli nie jest to możliwe to pracodawca samodzielnie określa warunki stosowania telepracy w regulaminie. Szczególnie jeśli nie ma w zakładzie pracy związków zawodowych, potrzebny jest regulamin do uregulowania telepracy. W przypadku braku porozumienia i regulaminu, telepracę reguluje umowa pracodawcy i pracownika.

Ustalenie, że pracownik będzie pracował zdalnie moża ustalić:
1. w momencie zatrudniania pracownika (należy ustalić warunki wykonywania pracy, komu podlega bezpośrednio telepracownik, wskazanie jednostki do współpracowania i kontroli telepracownika tam, gdzie on pracuje), lub
2. w dowolnym momencie trwania stosunku pracy (na mocy porozumienia stron, z inicjatywy którejkolwiek ze stron stosunku pracy - zawarte na piśmie w terminie 7 dni od zawarcia umowy o telepracę. Gdy zmienia się zwykłą umowę o pracę w umowę o telepracę należy dodatkowo poinformować pracownika max w dniu gdy zaczyna on pracować jako pracownik zdalny.

Pracownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić szefowi chęć pracy zdalnej.

Art. 42 § 4 Kodeksu pracy wyraźnie precyzuje, kiedy nie można powierzyć pracownikowi telepracy.

Źródła:

(Kodeks Pracy)

(Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Jak zacząć pracować zdalnie? Gdzie i jak szukać pracy online? Jak aplikować na zdalne stanowisko? Co można robić, by zarobić w zaciszu własnego domu? I na co uważać szukając ofert telepracy na własną rękę? O tym w kolejnych artykułach.

author>

O Jolancie Szerenos

tłumaczka i blogerka. Z wykształcenia ekonomistka - stąd jej zamiłowanie do księgowości :) Od 2013 roku pracuje z domu, nie od razu jako tłumacz. Regularnie śledzi jak rozwija się gałąź telepracy. Pasjonują ją języki obce, szczególnie angielski, który chce wykorzystać pomagając innym w komunikacji. Prywatnie pisarka. Uwielbia też czytać - literaturę piękną i fachową. Domatorka - z zamiłowaniem prowadzi budżet domowy.
Back to Top