Post Thumb
Nawiązanie kontaktu.

Zapytanie – wyślij mi dokumenty do wyceny emailem (jolantas030@gmail.com) lub zadzwoń (602-457-364) Zanalizuję tekst i sporządzę szacunkową wycenę według poniższych zasad: standardowa strona rozliczenioa 1800 znaków stawka za stronę tłumaczenia 25 zł 25 zł : 1800 znaków = 0,014 zł/znak stawka za stronę redakcji 20 zł 20 zł : 1800 znaków = 0,01 zł / znak stawka za stronę korekty 5 zł 5 zł : 1800 znaków = 0,003 zł / znak Tekst sprawdzam pod względem tego ile ma znaków cały dokument i mnożę przez stawkę za znak. Wycenę przesyłam klientowi do akceptacji emailem.

Zamówienie usługi.

Następuje wzajemne ustalenie szczegółowych warunków zlecenia i podpisanie umowy o dzieło. *zamówienie może być przez klienta– z ważnych przyczyn – anulowane przed terminem realizacji.

Wykonanie usługi.

Dokumenty do tłumaczenia przygotowuję do postaci edytowalnej. Tłumaczę (5 000 słów / 20 stron dziennie), weryfikuję (korekta 10 000 słów/40 stron dziennie) i redaguję tak, by dokument przetłumaczony przypominał formatowaniem dokument źródłowy. Gotowy plik przesyłam klientowi emailem wraz z rachunkiem do umowy o dzieło i ewentualną specyfikacją wykonanych usług. Płatność następuje w terminie do 7 dni po wykonaniu usługi na rachunek bankowy numer 52 2030 0045 1130 0000 0292 6890 według rachunku do umowy o dzieło.

Weryfikacja usługi.

Wszelkie uwagi co do tekstu można zgłaszać w terminie do 30 dni od wykonania usługi. Zastrzeżenia uwzględniam i poprawiam na bieżąco. Ewentualnie daję zniżkę 20% na wykonaną usługę.

Możesz skontaktować się ze mną Kontakt